„Musimy rozeznawać” – Justin Peters


Justin Peters konfrontuje doktryny Ruchu Wiary i Ewangelii Sukcesu z Biblijną Prawdą.

„Całe Pismo [jest] natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.” 2Tm 3:16-17